JАВНИ ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА „ПАУК“ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС” ЧАЧАК