ТРЕЋА ЗОНА – плава (19,00 динара)

  1. Светозара Марковића
  2. Цара Душана
  3. Краља Петра првог
  4. Јаше Продановића
  5. Обилићева (од улице Цара Лазара до Немањине улице)
  6. Железничка колонија
  7. Бате Јанковића

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32000 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

ЈКП Паркинг Сервис Чачак