Захтев за издавање месечне претплатне карте:


Услови за издавање паркинг карти:

1. За возило физичког лица:
Приложи...
Приложи...
2. За возило правног лица:
Приложи...
Приложи...
ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Подносилац захтева је од стране ЈКП „Паркинг сервис“, као одговорног лица за прикупљање и обраду података, обавештен о обради личних података у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, ради евидентирања корисника услуга паркирања и наплате потраживања по том основу, да је личне податке дао без присиле и заблуде, те да се исти могу обрађивати у складу са Чланом 3. истог Закона и користити у сврхе за које су дата.

Please wait...

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32000 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

ЈКП Паркинг Сервис Чачак