ЈКП “Паркинг сервис” Чачак врши обележавање ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ. 

За све информације обратити се Техничкој служби ЈКП “Паркинг сервис” Чачак.

 

Адреса: Ул. Николе Тесле, бб 32000 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

ЈКП Паркинг Сервис Чачак