ДРУГА ЗОНА – зелена (30,00 динара)

  1. Др. Драгише Мишовића
  2. Филипа Филиповића
  3. Браће Глишића
  4. Железничка
  5. Обилићева
  6. Синђелићева
  7. Карађорђева

ДРУГА ЗОНА –Затворени паркинг (30,00 динара)

  1. Такси станица

Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак