ДРУГА ЗОНА – зелена (30,00 динара)

  1. Др. Драгише Мишовића
  2. Филипа Филиповића
  3. Браће Глишића
  4. Железничка
  5. Обилићева
  6. Синђелићева
  7. Карађорђева

ДРУГА ЗОНА –Затворени паркинг (30,00 динара)

  1. Такси станица

Адреса: Ул. Николе Тесле, бб 32000 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

ЈКП Паркинг Сервис Чачак