Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

Бесплатан број за рекламације

0800-300-401

ЈКП Паркинг Сервис Чачак


Програм пословања за 2018. год.


Одлука од додели уговора


Програм пословања 2020. год.


Цене услуга


Одлука о организовању рада ЈКППС за време ванредног стања


Одлука о избору најповоњније понуде и додели уговора


Тромесечни извештај 30. 9. 2020.


Образац 12 31.03.2017. I квартал

Filename / LinkSize
1.3.2.-Srednjerocni-plan-Parking-CA.pdf1.42 Mb
1.3.2.Dugorocni-plan-Parking-CA.pdf1.18 Mb
Bilans-stanja.pdf119.77 Kb
Bilans-uspeha.pdf94.71 Kb
IZVESTAJ-O-POSLOVANJU-ZA-2018.G.pdf7.45 Mb
Izmene-i-dopune-programa-poslovanja-za-2017.g..pdf1.31 Mb
JKPParkingServis2015Potpisan.pdf2.31 Mb
ODLUKA-O-organizovanju-rada-JKPPS-za-vreme-vanrednog-stanja.pdf430.33 Kb
Odluka.pdf118.4 Kb
PDF-CENOVNIK-2017..pdf235.19 Kb
PDF-JKP-Parking-servis-Cacak-Program-poslovanja-za-2017..pdf516.91 Kb
Program_poslovanja.pdf570.38 Kb
Tromesečni-izveštaj-01.01.30.06.2018..pdf285.7 Kb
Zone.pdf48.73 Kb
jkp-parking-servis-PPOSLOVANJA-2018-Gодине-.pdf477.95 Kb
skupstina-grada-cacka.pdf5.26 Mb
ГОДИШЊИ-ФИНАНСИЈСКИ-ИЗВЕШТАЈ-СА-МИШЉЕЊЕМ-ОВЛАШЋЕНОГ-РЕВИЗОРА-.pdf1.71 Mb
ОБРАЗАЦ-12-30.06.2017.-II-КВАРТАЛ..pdf619.23 Kb
ОБРАЗАЦ-12-31.03.2017.-I-КВАРТАЛ..pdf617.39 Kb
ОРГАНИЗАЦИОНА-СТРУКТУРА.pdf48.24 Kb
Програм-пословања-2020.-1 (1).pdf1.43 Mb
Програм-пословања-2020.-1.pdf1.43 Mb
ТРОМЕСЕЧНИ-ИЗВЕШТАЈ-30.9.2020.pdf865.56 Kb