Јавна Гаража

Сходно плану генералне регулације „Центар“ у Чачку планаирана је Јавна гаража спратности Пр + 3, са…

Сазнај више

Јавна гаража у Чачку

Изјава директора ЈКП “Паркинг сервис” Чачак

сазнај више

ЗАХТЕВИ

Сазнајте више…

ДЕПО ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА

Сазнајте више…

Документа

Сазнајте више…

УДРУЖЕЊЕ ПАРКИРАЛИШТА

Сазнајте више…

СЛОБОДНА ПАРКИНГ МЕСТА

Сазнајте више…


Адреса: Ул. Цара Лазара бр.51 32102 Чачак, Србија

Тел: +381 32 5376 870

Факс: +381 32 5376 871

ЈКП Паркинг Сервис Чачак